Dagbehandlingstilbud i to afdelinger

Søgården/Krogen:

er placeret ved Skjoldenæsholmskovene på Midtsjælland og er indrettet til 15 børn i alderen 13-18 år. På skolen er der velindrettede undervisningslokaler, værksteder, fysiklokale, stalde og gode udenomsarealer, der rummer muligheder for landbrug, heste, fiskeri og fritidsliv.

Søgården/Huset, Tølløsevej:

er placeret i Hvalsø by og er indrettet til 15 børn i alderen 6-14 år. Afdelingen har til huse i en stor gammel villa med have. Undervisningen er fordelt på tre etager i villaen. Der er indrettet særligt lokale til sanseintegrationstræning.

I begge afdelinger er dagens struktureret på samme måde:

Fælles morgenmøde, hvorefter børnene sammen med deres lærere går ud i deres grupper og modtager bogligt funderet undervisning om formiddagen. Børnene undervises i grupper på fem med to undervisere knyttet til hver gruppe.

Efter fælles frokost fordeles børnene om eftermiddagen til valgholdsundervisning.

Undervisningsmæssigt/pædagogisk lægger vi undervisningen til rette, så den imødekommer børnenes behov. Dagene er strukturerede og præget af forudsigelighed. Nogle undervisningslokaler er indrettet med afskærmninger for på denne måde at hjælpe børnene med at fastholde opmærksomhed og fokus.

Det er vores erfaring at disse måder at tilrettelægge undervisningen og indretninger af lokalet bidrager til. at mange af vores børn til trods for deres udviklingsvanskeligheder kan tage folkeskolens afgangsprøver i de obligatoriske fag.

 

 


Søgården