Dagligdagen

Krogen: Børnene møder omkring klokken 8, og efter at have passet forskellige morgenopgaver samles børn og voksne til et morgenmøde, hvor der kan gives beskeder osv. Efter morgenmødet går børn og voksne ud til deres respektive undervisningslokaler. Der er fem børn og to voksne i hvert lokale. Undervisningen er tilrettelagt i to moduler med en pause imellem. Der bliver undervist i de obligatoriske fag i folkeskolen dansk, matematik og engelsk. Børnene har mulighed for at vælge fysik som tilvalg. Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i de individuelle undervisningsplaner for hvert enkelt barn. I forårssemestret vil der som regel være eksamensforberedende undervisning, hvor de, der har indstillet sig til eksamen, får mulighed for at få ekstra hjælp. Undervisningen vil typisk være rettet mod eksamen i dansk, matematik, engelsk og fysik. Man kan afslutte folkeskolens 9. klasses afgangseksamen over flere år.

Efter frokost er der pause i ca. ½ time, hvor børnene kan spille computer, fiske, tegne læse eller lave ingenting indtil eftermiddagsaktiviteterne begynder. Om eftermiddagen er der valgholdsundervisning, hvor eleverne har valgt en aktivitet hver af ugens dage. Udbuddet af valghold er afhængig af årstiden. Således planlægger vi, at der fortrinsvis er valgfag om foråret og sommeren, der foregår udendørs, mens vinterperioden er domineret af indendørsaktiviteter. Valgholdene kan være ridning, svømning, træ – og metalværksted, billedkunst, landbrug, idræt og meget mere.

Tølløsevej: Når alle børn er ankommet samles voksne og børn til en morgensamling, hvor der kan gives beskeder og gentages rutiner, hvorefter børnene og de voksne går ud i deres undervisningsgrupper og tager fat på dagen. Der kan her være tale om undervisningsforberedende aktiviteter, historier, en udflugt eller en egentlig undervisning i de basale undervisningsfag for de børn, der kan magte dette.

Børnene og de voksne spiser frokost sammen og om eftermiddagen deles børn og voksne ud på forskellige valghold, hvor der foregår valgfagsundervisning. Nogle børn forbliver i Tølløsevejs regi også om eftermiddagen, mens de børn, der kan magte det tilbydes eftermiddagsaktiviteter på tværs af afdelingerne.


Søgården