Videre visitation

Huset, Tølløsevej er indrettet som en skole for mindre børn og dette indebærer, at børnene, når de er omkring 13-14 år skal videre. Årsagen er, at det ikke kan lade sig gøre på en hensigtsmæssig måde, at have både mindre børn og pubertetsunge sammen i et socialt miljø, der er så relativt lille som Tølløsevej.

På det årlige samarbejdsmøde mellem de henvisende myndigheder, Tølløsevej og forældrene vil der blive taget stilling til det efterfølgende år. I teorien kan en beslutning godt handle om at sluse barnet tilbage til folkeskolen, men det er teoretisk, da det er vores erfaring, at disse børn ikke vil kunne reintegreres i folkeskolen, dertil er deres problemer for store.

I stedet vil en konference omkring en videre visitation typisk handle om at overveje om barnet f.eks. skal overføres til Søgården for den resterende skolegang eller visiteres til et tilsvarende dagbehandlingstilbud et andet sted. En overførsel til Søgården kan godt finde sted eksempelvis midt i et skoleår, hvis det viser sig at være et rigtigt tidspunkt.

Endelig kan der være den mulighed, at barnet skal videre visiteres til en mere omfattende foranstaltning, eksempelvis behandlingshjem, hvis karakteren af barnets problemer taler for dette. En videre visitering til et mere omfattende behandlingstilbud kan godt finde sted på et vilkårligt tidspunkt i skoleåret, hvis der er behov for dette.


Søgården