Søgården - STU

STU - Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb

Søgården tilbyder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er et tilbud til unge, der ikke er i stand til at gennemføre andre af samfundets ordinære ungdomsuddannelser. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår en række kompetencer til en aktiv og selvstændig deltagelse i voksenlivet og eventuelt til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe

Aldersmæssigt er målgruppen unge mellem 16 og 25 år. Vi har erfaring med normaltbegavede unge med udviklingsvanskeligheder og psykiatriske diagnoser. Der kan være forskellige mål med et uddannelsesforløb for den enkelte unge, men fælles for alle er ønsket om at få klarhed over den nuværende situation, få styrket de nødvendige færdigheder og kompetencer og få mod på og lyst til at komme videre i uddannelse eller job.

Uddannelsesforløb

Et uddannelsesforløb tilrettelægges efter den unges individuelle behov og kan derfor sammensættes af flere elementer efter behov. Et uddannelsesforløb kunne indeholde: botilbud, botræning, vurdering af aktuel arbejdsevne, træning i afgrænsede arbejdskompetencer, praktikforløb, jobtræning, uddannelses- og jobetablering, fritidsinteresser og sociale aktiviteter.

Alle forløb tilrettelægges individuelt under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesse og i tæt samarbejde med forældrene. Søgården indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge, den unges støtte/kontaktpersoner, kommunens sagsbehandlere og UU-centrets konsulenter.

Søgården har mange års erfaring indenfor telrettelæggelse af lignende forløb for unge, da vi har arbejdet på denne måde i mange år, inden loven om den 3-årige uddannelse trådte i kraft. I gennem årene har vi fået opbygget et bredt netværk af virksomheder i nærmiljøet, som gerne tager vores elever ind i kortere eller længere praktikforløb. Vi samarbejder ligeledes med flere andre institutioner i området og kan på den måde tilbyde mangeartede forløb under hele uddannelsen.

Indenfor vores undervisningstilbud kan vi føre eleverne til folkeskolens afgangsprøver i 9. og 10. klasse, ligesom vi kan føre elever til afgangseksamen på HF-niveau. Vi har i nogle tilfælde etableret støtte/kontaktpersonordninger for den unge igennem ordinære ungdomsuddannelser.

Når den unge er ude i moduler i andre virksomheder eller institutioner, vil Søgårdens personale have en tæt kontakt til den unge og virksomheden, så vi sikrer os, at den unge trives og at planen forløber, som den skal. Vi har elever i forløb i et tæt samarbejde med VUC, produktionsskoler, AMU-centre og lignende, med det formål at udruste den unge med mange forskellige kompetencer.


Søgården