Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Boafdelingen

​Søgårdens boafdeling består af 15 pladser fordelt på 2 huse i Tølløse.

​Botilbuddet er en af de støttemuligheder, Søgården kan tilbyde. Formålet med botilbuddet er primært at tjene som udslusningssted for elever, der har været igennem Søgårdens dagbehandlingstilbud eller STU, eller andre unge der kan passe sammen med denne gruppe.

Visitation, ind- og udskrivning

​Ved indskrivningen tildeles den unge en kontaktperson. Den unge forpligter sig ved indskrivningen til at overholde den gældende husorden. Indskrivningsgrundlaget finder sted i henhold til Serviceloven, der giver mulighed for støtte i egen bolig.

Ved visitationen bliver der samtidig udarbejdet en handleplan sammen med den unge. Denne handleplan omfatter valg og tilrettelæggelse af et arbejde eller uddannelsesforløb, en plan for de personlige mål samt en plan for det videre forløb efter opholdet i botilbuddet. Denne handleplan bliver evalueret og justeret hvert halve år.

I forhold til de ansvarlige kommuner er der ved indskrivningen aftalt mødevirksomhed, rapporthyppighed, ansvarsfordeling, opfølgning, justering af handleplaner osv. Udskrivning fra botilbuddet tilrettelægges i samarbejde med de ansvarlige kommuner. En overvejelse i forbindelse med udskrivning kan eksempelvis være, om der i forbindelse med udskrivning til egen bolig skal etableres støtteforanstaltninger.

Ved overgangen til voksenlivet åbenbarer der sig en række nye eksistensproblemer, som de unge skal lære at mestre, før de kan magte at blive selvbærende for deres liv. Det drejer sig f. eks. om de praktiske udfordringer tilværelsen frembyder såsom indkøb, madlavning, rengøring, tøjvask, styring af egen økonomi osv. Hertil kommer en række områder, der er mere relateret til at finde ud af samfundslivet samt etablering af sociale kontakter og det forhold i almindelighed at skabe indhold i tilværelsen. Behovene er individuelle for den enkelte unge og tilrettelægges derefter.

Livet i botilbuddet

​Livet og de fælles aktiviteter i botilbuddet udfolder sig typisk om eftermiddagen og om aftenen, da de unge som hovedregel er beskæftiget i dagtimerne med enten arbejde eller uddannelse. Der er medarbejdere i huset fra morgenstunden til kl. 20.00/22.00 mandag til fredag. Fredag og lørdag er der personale efter behov. Søndag over middag vil der være personale, der planlægger den kommende uge sammen med de unge. Der er fællesrum, som benyttes til socialt samvær og husmøder, hvor der bl.a. er fælles drøftelser omkring ture ud af huset.

Vi har klubtilbud om onsdagen på Søgården, hvor der er mulighed for at mødes med andre unge. Der arrangeres ligeledes ture til f.eks. svømmehal, skydeklub, teater, biograf og lignende alt efter de unges ønsker og behov. To gange om året er der ferie/oplevelsesture, som de unge ligeledes er med til at vælge og planlægge.

Personale

​Der er ansat veluddannet tværfagligt sammensat personale, som består af daglig leder, pædagogisk uddannet personale og en pedel. Personalet er under løbende efteruddannelse/supervision. Derudover er en af Søgårdens socialrådgivere og psykologer tilknyttet afdelingen.​

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse