Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Dagbehandlingstilbud i to afdelinger

Søgården/Krogen:

​er placeret ved Skjoldenæsholmskovene på Midtsjælland og er indrettet til 17 børn i alderen 13-18 år. På skolen er der velindrettede undervisningslokaler, værksteder, fysiklokale, stalde og gode udenomsarealer, der rummer muligheder for landbrug, heste, fiskeri og fritidsliv.

Søgården/Huset, Tølløsevej:

​er placeret i Hvalsø by og er indrettet til 18 børn i alderen 6-14 år. Afdelingen har til huse i en stor gammel villa med have. Undervisningen er fordelt på tre etager i villaen. Der er indrettet særligt lokale til sanseintegrationstræning.

I begge afdelinger er dagens struktureret på samme måde:

Fælles morgenmøde, hvorefter børnene sammen med deres lærere går ud i deres grupper og modtager bogligt funderet undervisning om formiddagen. Børnene undervises i grupper på fem med to undervisere knyttet til hver gruppe.

Efter fælles frokost fordeles børnene om eftermiddagen til valgholdsundervisning.

Undervisningsmæssigt/pædagogisk lægger vi undervisningen til rette, så den imødekommer børnenes behov. Dagene er strukturerede og præget af forudsigelighed. Nogle undervisningslokaler er indrettet med afskærmninger for på denne måde at hjælpe børnene med at fastholde opmærksomhed og fokus.

Det er vores erfaring, at disse måder at tilrettelægge undervisningen og indretninger af lokaler på, bidrager til at mange af vores børn, til trods for deres udviklingsvanskeligheder, kan tage folkeskolens afgangsprøver i de obligatoriske fag.​

Dagligdagen

Krogen: Børnene møder omkring klokken 8, og efter at have passet forskellige morgenopgaver samles børn og voksne til et morgenmøde, hvor der kan gives beskeder osv. Efter morgenmødet går børn og voksne ud til deres respektive undervisningslokaler. Der er fem børn og to voksne i hvert lokale. Undervisningen er tilrettelagt i to moduler med en pause imellem. Der bliver undervist i de obligatoriske fag i folkeskolen dansk, matematik og engelsk. Børnene har mulighed for at vælge fysik som tilvalg. Undervisningen er tilrettelagt med udgangspunkt i de individuelle undervisningsplaner for hvert enkelt barn. I forårssemestret vil der som regel være eksamensforberedende undervisning, hvor de, der har indstillet sig til eksamen, får mulighed for at få ekstra hjælp. Undervisningen vil typisk være rettet mod eksamen i dansk, matematik, engelsk og fysik. Man kan afslutte folkeskolens 9. klasses afgangseksamen over flere år.

Efter frokost er der pause i ca. ½ time, hvor børnene kan spille computer, fiske, tegne læse eller lave ingenting, indtil eftermiddagsaktiviteterne begynder. Om eftermiddagen er der valgholdsundervisning, hvor eleverne har valgt en aktivitet hver af ugens dage. Udbuddet af valghold er afhængig af årstiden. Således planlægger vi, at der fortrinsvis er valgfag om foråret og sommeren, der foregår udendørs, mens vinterperioden er domineret af indendørsaktiviteter. Valgholdene kan være ridning, svømning, træ- og metalværksted, billedkunst, landbrug, idræt og meget mere.

Huset, tølløsevej: Når alle børn er ankommet samles voksne og børn til en morgensamling, hvor der kan gives beskeder og gentages rutiner, hvorefter børnene og de voksne går ud i deres undervisningsgrupper og tager fat på dagen. Der kan her være tale om undervisningsforberedende aktiviteter, historier, en udflugt eller en egentlig undervisning i de basale undervisningsfag for de børn, der kan magte dette.

Børnene og de voksne spiser frokost sammen gruppevist, og om eftermiddagen deles børn og voksne ud på forskellige valghold, hvor der foregår valgfagsundervisning. Nogle børn forbliver i Tølløsevejs regi også om eftermiddagen, mens de børn, der kan magte det tilbydes eftermiddagsaktiviteter på tværs af afdelingerne.​

Videre visitation

Huset, tølløsevej er indrettet som en skole for mindre børn og dette indebærer, at børnene, når de er omkring 13-14 år skal videre. Årsagen er, at det ikke kan lade sig gøre på en hensigtsmæssig måde, at have både mindre børn og pubertetsunge sammen i et socialt miljø, der er så relativt lille som Tølløsevej.

På det årlige samarbejdsmøde mellem de henvisende myndigheder, Tølløsevej og forældrene vil der blive taget stilling til det efterfølgende år. I teorien kan en beslutning godt handle om at sluse barnet tilbage til folkeskolen, men det er teoretisk, da det er vores erfaring, at disse børn ikke vil kunne reintegreres i folkeskolen. Dertil er deres problemer for store.

I stedet vil en konference omkring en videre visitation typisk handle om at overveje om barnet f.eks. skal overføres til Krogen for den resterende skolegang eller visiteres til et tilsvarende dagbehandlingstilbud et andet sted. En overførsel til Krogen kan godt finde sted eksempelvis midt i et skoleår, hvis det viser sig at være et rigtigt tidspunkt.

Endelig kan der være den mulighed, at barnet skal viderevisiteres til en mere omfattende foranstaltning, eksempelvis behandlingshjem, hvis karakteren af barnets problemer taler for dette. En videre visitering til et mere omfattende behandlingstilbud kan godt finde sted på et vilkårligt tidspunkt i skoleåret, hvis der er behov for dette.​

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse