Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forældre samarbejde

Når et barn visiteres til Søgården, siger forældrene samtidig ja til at samarbejde om at hjælpe deres barn bedst muligt. I den forstand er familien som sådan i behandling i og med barnets indskrivning på Søgården.

Det er et vigtigt udgangspunkt at arbejde med, at der kommer overensstemmelse mellem ønske og handling. Det er derfor eksempelvis ikke moderens ønske om at være en god mor, der er afgørende, men hendes handlinger, da det er disse, barnet skal leve med.

Vi har endnu ikke mødt forældre, der ikke ønsker at være gode forældre. Nogle gange kan det være forældrenes egne barndomsoplevelser, der kan stille sig hindrende i vejen for, at de kan opleve sig selv som selvstændige og ansvarlige voksne. De er ofte selv blevet ladt alene uden mulighed for eller omsorg til at udtrykke deres ønsker, følelser eller behov.

Familier vil altid forsøge at løse barnets problem eller forvalte, at de er en familie, hvor et af medlemmerne har et særligt problem. I mange tilfælde klarer familierne på udmærket vis at tage vare på et barn, der har store vanskeligheder med at trives i tilværelsen. I andre tilfælde forstyrrer barnets problem familiens dynamik, eller også er familiens måde at fungere på en væsentlig del af barnets mistrivsel. Endelig kan en eller begge voksne selv være belastede af alvorlige funktions- eller personlighedsmæssige problemer, som de har brug for hjælp til at håndtere, og så kan der blive tale om et egentligt familieterapeutisk forløb.

Med udgangspunkt i disse holdninger tilbyder vi et forældresamarbejde, der udover familieterapi osv. også indeholder to årlige forældremøder for alle forældre, to årlige undervisningskonsultationer og løbende familiesamtaler.​

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse