Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

STU

STU - Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Søgården tilbyder den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Uddannelsen er et tilbud til unge, der ikke er i stand til at gennemføre andre af samfundets ordinære ungdomsuddannelser. Formålet med uddannelsen er, at den unge opnår en række kompetencer til en aktiv og selvstændig deltagelse i voksenlivet og til videre uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe

Målgruppen er unge mellem 16 og 25 år.

Vi har erfaring med normaltbegavede unge med udviklingsvanskeligheder og psykiatriske diagnoser. Der kan være forskellige mål med et uddannelsesforløb for den enkelte unge, men fælles for alle er ønsket om at få klarhed over den nuværende situation, få styrket de nødvendige færdigheder og kompetencer og få mod på og lyst til at komme videre i uddannelse eller job.

STU på Søgården

Et uddannelsesforløb tilrettelægges efter den unges individuelle behov og sammensættes af flere forskellige elementer med udgangspunkt i den unges uddannelses- og undervisningsplan. Grundlæggende arbejder vi med personlig, social og faglig udvikling. Vi har desuden integreret boundervisning som en del af hverdagen og tilbyder individuelle samtaleforløb med en fra Søgårdens behandlingsteam. Søgården indgår i et tæt og forpligtende samarbejde med den unge, den unges forældre, støtte/kontaktpersoner, kommunens sagsbehandlere og UU-centrets vejledere.

Hverdagen i STU - Et ungdomsmiljø, hvor der er plads til dig!

Vi lægger vægt på at integrere fysisk aktivitet som en del af hverdagen, og det er fast på skemaet hver morgen, inden undervisningen går i gang. Man kan spille forskellige boldspil, gå eller cykle en tur i skoven eller benytte vores styrke- og konditionstræningsfaciliteter. Det gælder selvfølgelig kun de elever, der ønsker det. Om formiddagen arbejder de unge, der ikke er på deres linjefag, mod de individuelt opstillede mål i undervisningsplanen. Det kan være undervisning inde såvel som ude og ligeledes praktisk og/eller fagfagligt. Kl. 11.30 spises der frokost, som eleverne på skift står for som en del af ADL undervisningen. Om eftermiddagen tilbydes forskellige valghold. Vi har en meget fast og forudsigelig struktur i hverdagen, men vi bryder gerne individuelle skemaer og tilrettelægger alternative forløb, hvis det giver mening og fordrer den positive udvikling hos den unge.

Rammer

STUs lokaler består af et stort højloftet fællesrum med køkken og udsigt til skoven. I begge ender er der indrettet undervisningslokaler, hvor hver elev har sin egen faste arbejdsplads med mulighed for anvendelse af IT. Undervisningslokalerne er indrettet således, at de unge kan skærmes, i det omfang det ønskes. Vi har desuden fysiklokale, forskellige værksteder, boldbane, ridebane, mountainbikebane og direkte adgang til skov. Søgården råder endvidere over en lejrskole ved Lejre Vig, hvor der er mulighed for forskellige vandaktiviteter som f.eks. kano og kajak.

Faglig fordybelse

Alle elever tilbydes en struktureret og individuelt tilrettelagt faglig undervisning, hvor den unge har mulighed for at gå til prøve på 9. og 10. klasses niveau i alle fag. Vi har desuden et godt samarbejde med VUC, hvor den unge med støtte kan læse HF enkeltfag. For de elever, der trives bedst med en mere praktisk tilgang til det faglige arbejde, tilbydes en mere hverdagsrelateret undervisning. Tilegnelse af diverse kursusbeviser er også en mulighed som f.eks. truckbevis og traktorkørekort og hygiejnecertifikat.

Linjefag

STU-elever vælger sig ind på et linjefag, der forløber 1-2 dage om ugen af års varighed. Udover nedenstående linjer kan den unge vælge forskellige valgfag og projektforløb, der typisk har en varighed på 2-3 måneder. Der er en bred vifte af forskellige hold, som f.eks. madkundskab, metal og træværksted, fitness og idræt, håndarbejde, it mm.

Adventurelinjen

På denne linje tilegner eleverne sig viden og færdigheder indenfor friluftlivsliv og sport. Det kan være undervisning i lejrliv, mad over bål og overnatning under primitive forhold. Der indgår også en masse praktisk viden, kunnen og inddragelse i planlægning, for at turen bliver en god oplevelse. Hvilke adgangsforhold er der, der hvor vi gerne vil hen, hvad skal vi spise, hvor meget udstyr, mad og vand er det nødvendigt vi tager med? Hvordan forholder vi os til vejr og årstid, ikke mindst hvis det skifter undervejs? Hvilke aktiviteter kan vi lave, mens vi er der? Disse er helt centrale spørgsmål, som eleverne lærer at tage stilling til. Vi tager gennem tiden i linjefagsforløbet på forskellige ture. Det kan være dagsture eller længere ture med overnatning f.eks. kanotur eller vandring i Danmarks/ Europa. Udover klassisk friluftsliv er der også fokus på mere sportsrelaterede aktiviteter som f.eks. mountainbike, klatring, kano og kajak. Søgården ligger lige ved et af Sjællands bedste mtb. spor og vi råder over egen dirt jumb/mtb. teknikbane samt cykler, kano og kajakker.

Indholdet på adventurelinjen tilpasses elevernes interesser og niveau samtidig med, at der lægges op til at man udfordrer sine grænser og forestilling om egen evner. Adventurelinjen er ligeledes et hyggeligt kammeratskab, hvor vi er sammen om oplevelser primært i det fri.

Det overordnede mål for adventurelinjen er at styrke den personlige udvikling og udfordre egne grænser fysisk og mentalt. Samtidig kan eleverne tilegne sig en lang række færdigheder inden for friluftsliv og sport.

Hestelinjen

Søgårdens hestelinje er for at alle, der har​ lyst ​til at beskæftige sig med heste, og det er uanset hvilket niveau eleverne befinder sig på. Søgården råder over 5 heste, og man kan som en del af et STU-forløb vælge sig ind på Hestelinjen, men det er også muligt at vælge hest og ridning som valgfag. Der kan endvidere tilrettelægges mere individuelle forløb med hesteassisteret udvikling for​ elever, ​som kunne have et ønske om dette.

I arbejdet med hestene vægtes kontakten og omgangen med hestene som det primære. Det ​er kontakten ​og relationen ​i samarbejdet mellem ​eleverne, hestene og personalet, der bygges på.

Dette gøres I aktiviteter som f.eks.:

 • Horsemanship (evt. med gæsteunderviser)
 • Agility (opstille vores egen bane)
 • Daglig pleje og velvære (ordne stald, fodring, massage, orm, tænder, gæsteundervisere, dyrlæge, smed)
 • Linjefagsture med overnatning
 • Ponygames
 • Kvadrilleridning
 • Pasning af udendørsarealer omkring hestene
 • Undervisning af gæstelærere
 • Besøge andre områder af hesteverdenen f.eks. stutteri, vilde heste reservat

Arbejdet med hestene foregår i stalden, skoven, folden og ved striglebommen, med hensyntagen til sikkerheden omkring elever og heste.

Friluftsliv

På Friluftsliv lærer eleverne forskellige færdigheder inden for basis lejrliv, og hvordan man begår sig i naturen.

I undervisningen vil eleverne opnå færdigheder og inspiration til selv at tage på tur. De vil lære om, hvordan man pakker en rygsæk, påklædning, navigation og samarbejde. En vigtig del af friluftsliv er, at vi hjælper og støtter hinanden. Det sociale samspil har høj prioritet, og eleverne vil være en del af lejrliv og fælles oplevelser. Sammen med andre unge, med eventyr i blodet, kommer eleverne til at lære at læse kort og kompas, klatre i træer, rappelle, vandre og overnatte i naturen. Vi er på vandreture i skov, ved kyst og langs bæk og å.

Naturen byder på udfordringer hele året rundt. Vi tager på flere overnatningsture, både i sommerhalvåret og i det sene efterår. Vi har i løbet af året 2-3 overnatninger i shelter, lavu eller telt og laver vores mad over bål eller på trangia. Hver forår tager vi på en linjefagstur af 4-5 dages varighed. På vores ture søger vi både indenlands og udenlands.

Mad med Mere

​Linjefaget ’Mad med Mere’ er lige præcis mad med mere. På denne linje laver vi forskellige retter hver uge, vi og har delt året op i perioder, hvor vi arbejder med forskellige madtraditioner, madmode og madkulturer. ”Med mere” er alt det andet, der også hører med maden, som f.eks. forskellige kulturelle madoplevelser. ​

Vores perioder er delt op alt efter hvilke typer madvarer, vi kan få den givne årstid, men også hvilke traditioner der ligger til årstiden. Vi arbejder blandt andet med det ny-nordiske køkken. Hvad er det for noget, og hvorfor har det haft sådan en stor indflydelse de sidste 15 år?

På Mad med Mere får eleverne mulighed for at tage et hygiejnebevis, da god hygiejne er en forudsætning for at arbejde i et køkken.​

Linjen har desuden linjefagsture i løbet af skoleåret. Turene går typisk til steder i Danmark, hvor vi kan udforske lokale madtraditioner og kulturelle oplevelser. Her har vi blandt andet besøgt en vingård på Sydfyn, været på surdejsbagekursus i Thy, besøgt lokale mad- og kulturgårde på Bornholm og været på østerssafari på Rømø. Vi tager også ture til udlandet, hvor vi b.la. har været i Italien på kokkeskole.

 

E-sportslinjen

På denne linje tager vi udgangspunkt i spillet CS:GO. E-sportslinjen er for alle, både begyndere og de mere øvede. Ud over spillets tekniske færdigheder er der også et tydeligt fokus på sociale kompetencer og det at kunne samarbejde som hold. På E-sportslinjen arbejdes der med følgende kompetencer og færdigheder:​

 • Teambuilding - Lege til at styrke fællesskabet på holdet
 • ​Kommunikation - Øvelser i kommunikation, både i spillet, men også i øvelser og lege udenfor spillet
 • ​God etik - I online spiluniverset (Eksempelvis snakke om hvordan sproget kan være online, og hvordan vi kan være med til at skabe en bedre spilkultur for sprog og måde vi spiller sammen på)
 • ​Strategier og planlægning som hold - I spillet
 • ​Tekniske egenskaber - I spillet
 • ​Sund Gaming - Kost og motions indvirkning på koncentration og præstationsevne i forhold til Gaming


Maskin- og landbrugslinjen

På denne linje arbejder eleverne med maskiner og landbrug. Søgården har landbrugsjord samt får og heste, som eleverne er med til at passe. Reparation og vedligeholdelse af maskiner er en del af undervisningen, og eleverne får mulighed for tilegne sig diverse kompetencebeviser f.eks. svejse- og minilæsserkursus. Det er også muligt at tage et traktorkørekort som en del af linjefaget. Undervisningen på denne linje har fokus på en praktisk tilgang til undervisning og målet er, at eleverne tilegner sig kompetencer og færdigheder, der bidrager til, at eleven komme tættere på arbejdsmarkedet indenfor landbrug og maskinkørsel.

Håndværk- og Designlinjen

På denne linje er der mulighed for at bruge sit hoved og samtidig arbejde med hænderne. Her kan eleverne arbejde kreativt skabende indenfor forskellige kunsthåndværk. Det kan være træ, keramik, tekstil, resin, beton osv. Det er kun fantasien, som sætter grænser, når man skal udvikle og designe til glæde for sig selv og andre.

Et af formålene for Håndværk- og Designlinjen er, at give de unge et større kendskab til bredden af faget. Dette gøres ved at eleverne præsenteres for forskellige forløb. Det handler ikke kun om at designe og arbejde kreativt. På Håndværk- og Designlinjen tager vi også en del ud af huset og bliver inspirerede. Det kan være en tur på designudstilling, kunstudstilling eller besøg hos en kunsthåndværker. Der er desuden mulighed for besøg af forskellige gæsteundervisere. Håndværk- og Designlinjen tager også på linjefagstur en gang om året. Turen planlægger vi i fællesskab. Her er nogle af nøgleordene faglig udvikling, fællesskab, medbestemmelse og ansvar og en god oplevelse.

Studieture og rejser

Søgården tilbyder forskellige former for ture. Disse ture tilrettelægges med udgangspunkt i elevgruppen og de linjefag, eleverne har valgt. Det kan f.eks. være vandre- og kanoture, ridelejr, studieture til europæiske storbyer eller overnatninger på vores egen lejrskole. De unge tilbydes desuden at deltage på Søgårdens årlige vintertur til Trysil i Norge.​

Praktik

Som en del af STU uddannelsen tilbydes de unge forskellige praktikker i virksomheder, institutioner, uddannelser mm. I gennem årene har vi fået opbygget et bredt netværk af virksomheder i nærmiljøet, som gerne tager vores elever ind i kortere eller længere praktikforløb. Vi samarbejder ligeledes med flere andre institutioner i området og kan på den måde tilbyde mangeartede forløb under hele uddannelsen. Søgårdens praktikkoordinator har gennem praktikforløbene en tæt kontakt til de unge og virksomhederne, så vi sikrer os, at de unge trives, og at planerne forløber, som de skal.

Praktik kan være med til at udvikle de unge på mange områder. Her er udpluk af nogle udviklingsområderne:​

 • At afklare drømme og forventninger for fremtidigt erhverv og beskæftigelse
 • At bygge bro mellem ungdomsuddannelse og arbejdsliv
 • At afprøve og afklare forskellige erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder
 • At lære sociale spilleregler i job- og erhvervssammenhæng
 • At udvikle selvstændighed og sociale kompetencer
 • At udvikle selvindsigt i forhold til drømme, potentiale, muligheder, kompetencer og udfordringer
 • At inkluderes - at bidrage og modtage - at blive en vigtig del af samfundet
 • ​At udvikle et voksent identitetsbillede
 • At udvide sin horisont

De unge lærer desuden, hvorledes man udarbejder en praktikansøgning og tager til praktiksamtale osv. Der arbejdes også med opkvalificering af elevernes kompetencer i forhold til de respektive praktikker eksempelvis v.h.a. hygiejnecertifikatkursus m.m.

I STU på Søgården tilbydes de unge ugentligt virksomhedsbesøg. Disse besøg er med til at give eleverne et grundlag for at kunne tilrettelægge egen læring og blive mere afklaret i forhold til et fremadrettet beskæftigelses-/og uddannelsesperspektiv. På virksomhedsbesøg tager vi ud til forskellige typer virksomheder, hører om hvilke arbejdsopgaver de rummer og hvilke kvalifikationer, man skal besidde for at komme i betragtning til et job. Besøgene kan også være på relevante uddannelsesinstitutioner.

Erhvervsafklaring og udslusning

Centralt igennem hele uddannelsen er arbejdet med, at den unge afklares i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse efter endt STU. Vi har et godt og tæt samarbejde med de lokale jobcentre og udarbejder, som en del af udslusningen og brobygningen videre, en samlet plan for den unge, der tager udgangspunkt i praktikevalueringer, beskrivelser af aktuel arbejdsevne, diverse tests, herunder Job og unge PAS-test, samt den unges kompetencebevis. I dette forløb afklares ydermere den unges grad af selvstændighed og videre støttebehov i forhold til bosituation.

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse