Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

SØGÅRDEN - et dagbehandlingstilbud

Søgården er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 6-18 år, hvor det lokale undervisnings- eller behandlingstilbud ikke er tilstrækkeligt til at møde barnets og familiens behov. Der er to undervisningsafdelinger på Søgården, samt en bomulighed for tidligere elever på vej ind i voksenlivet. Herudover tilbyder Søgården den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Søgården blev startet i 1989 og var fra starten tænkt som et projekt bestående af to selvstændige, men indbyrdes forbundne søjler. Den første søjle styret af et ambitiøst ønske om at skabe de optimale rammer for et pædagogisk læringsmiljø, der imødekommer de behov, de henviste børn har i forbindelse med indlæring og socialt miljø. Den anden søjle bærer de kompletterende behandlingsindsatser i forhold til børnene, de unge og deres familier.​

Søgården er en selvejende institution og foreningens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse. Ifølge vedtægterne vil foreningens midler ved en opløsning skulle overgå til en fond med samme formål.​

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse