Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Visitation

Den første henvendelse er som regel telefonisk, hvor en skolepsykolog eller en kommunal sagsbehandler forespørger på en eventuelt kommende elev. Hvis denne første kontakt ikke på forhånd udelukker barnet, anmoder vi om at få tilsendt relevant materiale.

Næste trin er et visiterende møde med henviser og relevante personer, f.eks. nuværende lærere eller pædagoger, hvor vi, på baggrund af det tilsendte materiale, får mulighed for yderligere afklaring omkring barnet. Efter dette møde tager vi stilling på vores interne konference, om vi skal gå videre med visitationen.

En forudsætning for at gå videre i visitationen er, at der på dette tidspunkt foreligger en bevilling fra de henvisende myndigheder, dvs. før familien og barnet får kontakt med Søgården.

Først nu får barnet og familien lejlighed til at besøge Søgården. Ved dette besøg får barnet og familien mulighed for at se Søgården og høre om, hvordan vi arbejder. Familien og barnet får mulighed for at stille spørgsmål, og vi får mulighed for at fortælle familien om vores forventninger til dem.

Vi fortæller barnet og familien, at for dem er det frivilligt, om det skal være Søgården eller noget andet, men hvis de vælger Søgården, forventer vi, at forældrene er parate til at støtte op omkring barnet. Det betyder konkret, at de er villige til at deltage i det forældrearbejde, der følger med, at deres barn går på Søgården.

Herefter beder vi familien om at gå hjem i fred og ro og snakke om, hvad de synes om Søgården, og bl.a. finde ud af, om der er mere, de skal have spurgt om. Hvis forældrene og barnet siger ja, er barnet indskrevet på Søgården, og vi kan aftale de nærmere konkrete detaljer omkring startdato, transport osv.​

Oplysninger

​FORENINGEN SØGAARDEN

Eksisteret siden 1989

CVR: 13120102

Telefon: 46 40 94 07

soegaarden@soegaarden.dk

Adresse

​Krogen 20

4330 Hvalsø

Find os

FORENINGEN SØGAARDEN
Krogen 20
4330 Hvalsø

Huset

Tølløsevej 38, 

4330 Hvalsø

Hyrdehuset 

Hornsherredetvej 314, 

4070 Kirke Hyllinge

Boafdelingen

Tølløsevej 13 og 38, 

4340 Tølløse